Køb SketchUp 2022

Lanceringspris: Kr. 1.925,00 ex. moms for en 1- årig licens. Herefter kr. 2.050,00 ex .moms 

SketchUp 2022 – Netop lanceret! Den 26. januar 2022.

For inkarnerede brugere af SketchUp den årlige lancering af en ny SketchUp version én af de helt store begivenheder. En dag de ser frem til med længsel. I år er det ikke kun de inkarnerede / nørdede brugere af SketchUp der får gavn af den nye version. 
Der er mange gode opdateringer og forbedringer at finde i SketchUp 2022:

En smartere måde at arbejde på i 2022 med LayOut og SketchUp Pro

2022 starter godt ud med helt nye opdateringer i SketchUp Pro og LayOut. SketchUp 2022-udgivelsen inkluderer nye og forbedrede modelværktøjer, flere søgefunktioner, tidsbesparende forbedringer i LayOut og meget mere. Disse opdateringer gør det muligt for dig at arbejde hurtigere og mere enkelt, så du kan holde fokus på dine designs.

Se videoen, læs mere om de nye features herunder eller hvis du allerede nu ved at du bare må eje den nye version af SketchUp, ja så kan du købe den her på vores site – endda til introduktionspris: Kr. 1.925,00 ex. moms for det første år. Herefter kr. 2.050,00 ex. moms. 

SketchUp Pro (desktop

Søgefunktion i Sketchup

Søgefunktionen har indtil nu kun været tilgængelig i SketchUp for Web. Den er nu også tilgængelig i SketchUp Pro 2022. Søgefunktionen gør det både muligt at finde og aktivere SketchUp kommandoer og kommandoer fra dine installerede udvidelser. I stedet for at bruge tid på selv at finde et værktøj i SketchUp, kan du indtaste navnet eller foretage en arbejdsproces-relateret forespørgsel, såsom f.eks. ‘elevation’, ‘boolean’, eller ‘chamfer’ for hurtigere at finde det, du leder efter. 

 

Hvis du ikke tidligere har anvendt SketchUp, vil det være en god hjælp og få dig hurtigere i gang med at modellere i 3D, og gøre det lettere at fastholde fokus på dit design, fremfor at lede efter et værktøj i SketchUp’s UI (User Interface). Søg på et navn eller søg efter det, som du vil have et værktøj til at gøre i SketchUp, og du vil hurtigt se alle de relevante resultater.

 

Til de mere erfarne brugere kan søgefunktionen hjælpe med at reducere mængden af den skærmplads, der bruges til værktøjslinjer, hvis man arbejder mobilt på en laptop eller tablet. Du kan fx søge efter Joint Push/Pull (extension), og i stedet for at vise alle syv Joint Push/Pull værktøjslinje-ikoner bliver kommandoerne forbundet med denne udvidelse vist i søgningen.

 

Den bedste måde, du kan bruge søgefunktionen i din normale arbejdsgang er at tilpasse  standard genvejen (Shift +S), så søgningen er lettere at finde. Mac-brugere fx Cmd+Space.

 

Søgefunktionen er fra starten lokaliseret til at understøtte alle officielt understøttede sprog. 

Nye og forbedrede modelleringsværktøjer 

 

I SketchUp 2022 strømliner og forbedrer vi arbejdsgangene ved både at introducere nye værktøjer og inkludere betydelige opdateringer i forhold til tidligere versioner. Du kan se flere detaljer i vores bemærkninger vedrørende den nye version, men her har du nogle af højdepunkterne:

 

Lasso Select

 

Lasso Select giver dig mulighed for at definere brugervalgte markeringsgrænser uden at flytte på din betragtningsvinkel. Du kan også lave flere valg i én click-drag-handling og vælge delelementer langt hurtigere med stylus-input.

 

 

Lasso har også en ny standard genvej: Shift + Spacebar.

 

Stamp Copy

 

En ny modifikation tilstand for Move-værktøjet (introduceret i 2021.1.2),  Stamp gør det muligt at lave flere kopier af fx en gruppe, ved at, ‘stemple’ hver enkelt kopi med blot et klik. Dette værktøj er meget praktisk til naturligt at sprede objekter over et givet område. Du kan f.eks. hurtigt placere mennesker, træer eller buske i et landskabsdesign. Stamp er også nyttigt til at skabe mange kopier langs med en akse men med uregelmæssige intervaller, fx placere fodgængerovergange, fodgængere, biler og brandhaner i en model af et bydesign.

 

Tag Tool

 

Trimble har tidligere omdøbt “Layers” til “Tags” i SketchUp, (men ikke i Layout). Hvis du har fundet det besværligt at flytte objekter fra et Tag til et andet, så er hjælpen på vej nu.
Du kan i SketchUp 2022 lettere organisere din model ved hjælp af Tag, et nyt værktøj, der gør det muligt enten at klikke på individuelle delelementer eller forudvælge elementer og derefter anvende kommandoen Tag. Med Tag-værktøjet kan du hurtigere organisere din model ved at tagge objekter i scenerne og hurtigere rydde op i uønskede tags fra modeller importeret fra andre programmer. Tag er intuitiv at benytte for de fleste og minder mere om PaintBucket-værktøjet, hvor du i stedet for at påføre farve (eller textur), påfører et Tag.

 

 

Freehand

 

Vi har implementeret en større opdatering til Freehand-værktøjet, der nu har fået mere jævn segmentering af linje stykker end tidligere. Du kan nu i SketchUp 2022 skabe organiske og fritformede linjer af fx kotekurver i en landskabsmodel til SandBox eller en centerlinje til en Follow Me-ekstrudering af fx en håndliste til et gelænder eller rækværk langs et vandløb.

 

Freehand’s output er nu jævnere, og værktøjet skaber som standard langt flere segmenter. Umiddelbart efter at have tegnet en kurve, har du mulighed for at mindske segmenteringen af kurven. SketchUp giver dig visuelt feedback som preview. Freehand accepterer nu også alle constraints fx i forbindelse med låsning af akser med piletasterne, og det er nu muligt at tegne på tilgrænsende flader, selv når fladerne definerer forskellige konstruktionsplaner. 

 

 

Powertip: Det er nu blevet virkeligt anvendeligt at skabe Freehand kurver med en stylus. 

Tangent Inference Lock

 

2-Point og 3-Point Arc-værktøjerne kan nu både hurtigere og mere forudsigeligt specificere et bueslags retning (tangens) fra enten et eksisterende hjørne eller et eksisterende bueslag. Det er ikke kun bueslagets retning, der bliver mere forudsigelig. Med den nye 2022 funktion Tangent Inference Lock får du også mulighed for at skabe buede overflader på kortere tid. 

 

Scene Search

 

Hvis du arbejder med arkitekt visualiseringer eller byggedokumentation, udarbejder du sandsynligvis en masse forskellige scener for at lette kommunikationen af detaljerne i dit design. Dette kan resultere i, at du visuelt skal afsøge lange lister af scener med kryptiske navne.  Med Scene Search, et nyt søgefilter (ved siden af fanen Scener), kan du hurtigere identificere den ønskede scene. Overvej om du fremover skal ændre navne på scener, så de kan organiseres i Interiør-perspektiv, eksteriør-perspektiv, planer, facader og detaljer. 

 

Flere modelleringsværktøjer

 

I SketchUp 2021 versionen var fokus at standardisere brugspraksis af de ti væsentligste værktøjer. I SketchUp 2022 versionen kommer der nye (og mere bemærkelsesværdige) ændringer i forbindelse med værktøjerne Tape Measure, Texture Position og tooltips i forbindelse med Inference Constraints. Endelig forbedres værktøjet Classification (IFC).

Læs mere om de ovennævnte ændringer og alle de andre i vores bemærkninger vedrørende udgivelsen.

Layout

 

Med Auto-Text opdateringer og Find & Replace hjælper Layout dig med at arbejde med tekst hurtigere og mere effektivt end nogensinde før, ved at inkludere tekstbehandling.

Viewport-based Auto-Text labels

 

Ud over de eksisterende labels, der trækker element- og komponent attributter fra SketchUp-viewports ind i LayOut, introduceres nye Auto-Text-labels, der kan vælges fra Auto-Text-menuen i Layout eller ved at benytte de skabelonbaserede labels fra Scrapbook. 

 

Du kan anvende alle disse labels i scrapbooks og med transparente label leaders. Du kan fx trække Auto-Text-labels ind fra en scrapbook, trykke på Enter/Return for at trække en label leader, hvorefter værdien, der er knyttet til den pågældende viewport, vises helt automatisk. 

 

Disse auto-texter inkluderer , , og <Coordinates()> parameter-input.

 

Med de nye og forbedrede viewport-baserede Auto-Text-labels kan du anvende flere af de oplysninger, der er indlejret i SketchUp-modeller, mens du skaber dokumenter, hvilket gør dine skabeloner mere kraftfulde og effektive. Du kan f.eks. vælge dit Scene-navn og/eller -beskrivelse ved hjælp af en Auto-Text-label for automatisk at udfylde en titel på din tegning. Brug derefter en -label til at vise målestoksforholdet af den aktuelle viewport. Hvis målestoksforholdet på model-viewporten ændres, opdateres teksten om dette automatisk.

 

Find ud af, hvordan du bruger dem i vores Help Center-dokumentation.

Page Management Auto-Text

 

Manuel oprettelse og vedligeholdelse af en indholdsfortegnelse (TOC=Table of Content) kan være tidskrævende og fejlbehæftet, hvis processen ikke er automatiseret, men det behøver ikke længere være slidsomt manuelt arbejde med forbedringerne i styringen af titelblokke. 

 

Ved at supplere de nuværende og autotekster kan du nu også vise antallet af sider i et område, som du selv kan definere. Med , kan du selv fastsætte startsiden og fx undlade at tælle forsiden med. Denne funktion er også nyttig, hvis du fx foretrækker et indeks eller en indholdsfortegnelse (TOC) i begyndelsen af dit LayOut-dokument frem for at have det placeret i slutningen. Du vælger selv start og slut.

 

 

Med Auto-Text’en kan du nu referere til navnet på en side, der ikke er den nuværende side. Det kan være relevant, hvis du ønsker at referere til en specifik side i dit dokument. Med <PageNumber(3)> kan du fx referere til den tredje side i dit dokument. Hvad der er endnu bedre er, at sidenavnet opdateres dynamisk, når sider tilføjes, slettes eller flyttes rundt, hvilket sparer tid, når du udvikler og færdiggør din indholdsfortegnelse. 

Sequence Auto-Text

 

En længe ventet funktion: Sequence Auto-Text er en nyt Auto-Text, der automatisk øges numerisk, når den kopieres. Denne type Auto-Text kan anvendes til at annotere tegninger og figurer, skabe nummererede tegningstitler, legender og mange andre brugssituationer, som tidligere ville have krævet en manuel tekstredigering for hver eneste kopi. Ligesom ved Auto-Text kan du kopiere og genbruge Sequence-Auto-Text til andre ting, så ofte som du ønsker det.

 

Hvis du sletter en Sequence-label, kan du hurtigt og nemt renummerere tekstbokse for et givet Sequence-tag på tværs af et helt dokument ved hjælp af en enkelt kommando – Renumber Sequence. 

 

For at hjælpe dig med at komme i gang med alle de nye Auto-Text-funktioner i LayOut, tilføjer vi to nye sider til hver af LayOuts “tegningshoved-scrapbooks”

Find & Replace text

Der er flere måder, hvorpå du hurtigt kan oprette og kopiere tekst på tværs af flere sider i et LayOut-dokument, men det har altid været svært at ændre tekst på tværs af et helt dokument. Du skal inspicere hver side og tekstboks i dit dokument. Derfor vil du elske funktionen Find & Replace i LayOut! Med funktionen Find & Replace, er det hurtigere at foretage ændringer i en udvalgt tekst, på en side eller et dokument. Dette fremskynder ikke kun kvalitetssikringsprocessen, men du kan også opdatere titler på tegningen, sidetal, specificerede byggematerialer og rette stavefejl mere effektivt. 

 

Som ved andre applikationer kan Find & Replace aktiveres ved Ctrl/Command + F -genvejen og via tekstmenuen i LayOut. 

 

Zoom Selection

 

Eliminer zoom-forsinkelse med den nye Zoom Selection-kontekstkommando, der er overtaget fra SketchUp. Når LayOut-siderne vokser i detaljer og kompleksitet, kan de blive svære at navigere med scroll-to-zoom-funktionaliteten. Nu kan du hoppe til dit ønskede zoomniveau i et givet valg i LayOut, hvilket reducerer sandsynligheden for uønskede forsinkelser ved zoom ind eller ud.

Ydeevne og kvalitetsforbedringer

 

Medfødt M1 Support til SketchUp på Mac

 

Vi tilbyder nu en universel installering, der gør det muligt for SketchUp Pro at køre på Mac-enheder med M1 hardware-platformen (introduceret i slutningen af 2020)). 

 

2022-installationen understøtter også SketchUps installation og drift på Mac-enheder, der har Intel-processorer. Det betyder, at Apple-brugere ikke behøver at bestemme, hvilket chipsæt der driver Mac for at installere SketchUp Pro. 

Entities Builder API

 

Generer store mængder af geometri hurtigere ved hjælp af Ruby API med den nye Entities Builder API-grænseflade. Brugere, der genererer store mængder af geometriske figurer, vil bemærke en meget hurtigere proces.  

 

Ved at bruge *.obj-importeringskoden fra SketchUp 2021 på modellen ovenfor, importeres modellen med 22.000 faces på 389 sekunder, (omkring seks et halvt minut). Med den nye Entities Builder API-grænseflade fra 2022 importeres samme model på under ni sekunder. 

 

Andre mærkbare kvalitetsforbedringer inkluderer Explode Performance, camera clipping, og sektionsområder.

 

Køb SketchUp 2022